สัพพะโรคะวินาสายะ

ปกมี 2 แบบให้เลือก

สัพพะโรคะวินาสายะ

ราคา15 บาท
ขนาดสินค้า13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า
รักษาใจยามเจ็บป่วยไข้
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทสวด 7 ตำนาน
ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

รักษาใจยามป่วยไข้
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
ชุมนุมเทวดา
นมัสการพระพุทธเจ้า
ไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
มงคลสูตร
รตนสูตร
ที่มาบทสวดรัตนสูตร
อานิสงส์การสวดรัตนสูตร
โมรปริตร
โพชฌังคปริตร
อภยปริตร
อุณหิสสวิชัย
มงคลจักรวาลใหญ่
พระคาถาชินบัญชร
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากา ฯ)
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
อานิสงส์การสวดธัมมจักฯ
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
บทกรวดน้ำยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
– อานิสงส์การสร้างและสวด
ยอดพระกัณฑ์ไตรปฎกเป็นธรรม
คาถาโพธิบาท
(คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
มงคลจักรวาลแปดทิศ
คาถาบูชาดวงชะตา
เทวตาอุยโยชนคาถา
สัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
– บูชาพระ
– บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด
– บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่คู่
– บทขอขมาพระรัตนตรัย
– บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
– บทสัพเพ ฯ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
อานิสงส์การแผ่เมตตา
สวดขอขมากรรม
ขออโหสิกรรม คำอธิษฐาน
อโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวร

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ12 บาท
300 เล่มๆ ละ11 บาท
500 เล่มๆ ละ10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า