สวดมนต์ไหว้พระ

คาถาบูชาพ่อแม่

สวดมนต์ไหว้พระ

คาถาบูชาพ่อแม่

ราคา15 บาท
ขนาดสินค้า13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า
คาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
มหาเมตตาใหญ่
บทสวดขอขมา อโหสิกรรม

อานุภาพการสวดมนต์
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
คำสมาทานศีล ๕
บทชุมนุมเทวดา
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
บทมหากาฯ หรือชัยปริตร
โพชฌังคปริตร
พระดาถาชินบัญชร
บารมี ๓๐ ทัศ
คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
(คาถาโพธิบาท)
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
กรวดน้ำ (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก)
เมตตานิสังสสุตตปาฐะ
(มหาเมตตาใหญ่)
สัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเกินอายุ
เทวตาอุยโยชนคาถา
พระคาถาบูชาพ่อแม่
คาถาขอขมาพ่อแม่
ดาถาบูชาพ่อแม่
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
อานิสงส์การแผ่เมตตา
สวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม
ดำอธิษฐานอโหสิกรรม
เจ้ากรรมนายเวร
บุญเราไม่เคยสร้าง…
คำถวายหนังสือธรรมะ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ12 บาท
300 เล่มๆ ละ11 บาท
500 เล่มๆ ละ10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า