สวดมนต์ไหว้พระ

ชำระจิตของตนให้ผ่องใส

สวดมนต์ไหว้พระ

ชำระจิตของตนให้ผ่องใส

ราคา15 บาท
ขนาดสินค้า13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า
ทำวัตรเช้า-เย็น แปล และคาถาศักดิ์สิทธิ์

บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
บทขอขมาพระรัตนตรัย
คำสมาทานศีล ๕
บทชุมนุมเทวดา
บทนอบน้อมพระพุทธเจ้า
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
พุทธชัยมงคลคาถา (คาถาพาหุงฯ)
บทมหากาฯ หรือชัยปริตร
โพชฌังคปริตร
พระคาถาชินบัญชร
สัพพมงคลคาถา
อิติปิโสเกินอายุ
เทวตาอุยโยชนคาถา
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ
คาถาเงินล้าน
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย
คาถาบูชาพระสีวลี
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ
คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื􀃉อขอทรัพย์
บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
สวดขอขมากรรม ขออโหสิกรรม
คำทำวัตรเช้าและเย็น แปล
คำบูชาพระรัตนตรัย
ปุพพภาคนมการ
คำทำวัตรเช้า – พุทธาภิถุติ
– ธัมมาภิถุติ
– สังฆาภิถุติ
คำทำวัตรเย็น – พุทธานุสสติ
– พุทธาภิคีติ
– ธัมมานุสสติ
– ธัมมาภิคีติ
– สังฆานุสสติ
– สังฆาภิคีติ
อุททิสสนาธิฏฐานคาถา อุทิศบุญ
สวดมนต์พิเศษบางบท
เขมาเขมสรณทีปิ กคาถา (ที่พึ่งอันสูงสุด)
อริยธนคาถา (ทรัพย์ประเสริฐ)
ติลักขณาทิคาถา (ไตรลักษณ์)
ภารสุตตคาถา (ขันธ์ ๕ ภาระหนัก)
ภัทเทกรัตตคาถา (หนึ่งราตรีที่ประเสริฐ)
ธัมมคารวาทิคาถา (เคารพธรรม)
โอวาทปาติโมกขคาถา
ปฐมพุทธภาสิตคาถา
ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ
บทพิจารณาสังขาร
อภิณหปัจจเวกขณะ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ12 บาท
300 เล่มๆ ละ11 บาท
500 เล่มๆ ละ10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า