สวดมนต์ข้ามปี

เป็นมงคล เสริมบารมี

สวดมนต์ข้ามปี

เป็นมงคล เสริมบารมี

ราคา28 บาท
ขนาดสินค้า17 x 24  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ถนอมสายตา
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า80  หน้า
รวมบทสวดมนต์ข้ามปี
เพิ่มบุญ เสริมวาสนาบารมี
รับพรปีใหม่ แก้ชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
บทสวดพระปริตร และบททำวัตรเช้าเย็น

บูชาพระรัตนตรัย 
กราบพระรัตนตรัย 
ชุมนุมเทวดา 
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์ 
นมการสิทธิคาถา 
สัมพุทเธ 
นโมการัฏฐกคาถา 
มงคลสูตร 
รตนสูตร 
กรณียเมตตสูตร 
ขันธปริตร 
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร 
อาฏานาฏิยปริตร 
อังคุลิมาลปริตร 
โพชฌังคปริตร 
อภยปริตร 
อุณหิสสวิชัย 
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง ฯ) 
ชัยปริตร (มหากา ฯ) 
พระคาถาชินบัญชร 
สัพพมงคลคาถา 
มงคลจักรวาลใหญ่ 
บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
บทกรวดน้ำ (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก) 
อานิสงส์ของการเจริญคาถา-
มหาเมตตาใหญ่ 
เมตตานิสังสะสุตตะปาฐะ 
(มหาเมตตาใหญ่)
บารมี ๓๐ ทัศ 
คาถาโพธิบาท 
(คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
มงคลจักรวาลแปดทิศ 
คาถาบูชาดวงชะตา 
เทวตาอุยโยชนคาถา 
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ 
คาถาบูชาพระพุทธชินราช 
คาถาเงินล้าน 
คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย 
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 
คาถาบูชาพระสีวลี 
คาถาบูชาพระพิฆเนศ 
คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์ 
บทอธิษฐานขออโหสิกรรม 
แผ่เมตตาแก่ตนเอง 
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
ทำวัตรเช้า 
ปุพพภาคนมการ 
พุทธาภิถุติ 
ธัมมาภิถุติ 
สังฆาภิถุติ 
รตนัตตยัปปณามคาถา 
ทำวัตรเย็น 
พุทธานุสสติ 
พุทธาภิคีติ 
ธัมมานุสสติ 
ธัมมาภิคีติ 
สังฆานุสสติ 
สังฆาภิคีติ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 28 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 50-60  รายชื่อ

จำนวน

ไม่พิมพ์ชื่อ

พิมพ์ชื่อ

100-299 เล่ม 19 บาท 21 บาท
300-499 เล่ม 18 บาท 20 บาท
500-700 เล่ม 17 บาท 19 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า