สวดมนต์ข้ามปี

ฉบับพกพา

สวดมนต์ข้ามปี

ฉบับพกพา

ราคา15 บาท
ขนาดสินค้า13 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า80  หน้า
รวมบทสวดมนต์ข้ามปี
เพิ่มบุญ เสริมวาสนาบารมี
รับพรปีใหม่ แก้ชะตาร้ายให้กลายเป็นดี
บทสวดพระปริตร และบททำวัตรเช้าเย็น

บูชาพระรัตนตรัย 
กราบพระรัตนตรัย 
ชุมนุมเทวดา 
นมัสการพระพุทธเจ้า 
ไตรสรณคมน์ 
นมการสิทธิคาถา 
สัมพุทเธ 
นโมการัฏฐกคาถา 
มงคลสูตร 
รตนสูตร 
กรณียเมตตสูตร 
ขันธปริตร 
โมรปริตร
วัฏฏกปริตร 
อาฏานาฏิยปริตร 
อังคุลิมาลปริตร 
โพชฌังคปริตร 
อภยปริตร 
อุณหิสสวิชัย 
บทสรรเสริญพระพุทธคุณ 
บทสรรเสริญพระธรรมคุณ 
บทสรรเสริญพระสังฆคุณ 
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง ฯ) 
ชัยปริตร (มหากา ฯ) 
พระคาถาชินบัญชร 
สัพพมงคลคาถา 
มงคลจักรวาลใหญ่ 
บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก 
บทกรวดน้ำ (ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก) 
อานิสงส์ของการเจริญคาถา-
มหาเมตตาใหญ่ 
เมตตานิสังสะสุตตะปาฐะ 
(มหาเมตตาใหญ่)
บารมี ๓๐ ทัศ 
คาถาโพธิบาท 
(คาถาป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
มงคลจักรวาลแปดทิศ 
คาถาบูชาดวงชะตา 
เทวตาอุยโยชนคาถา 
บทพระคาถามหาจักรพรรดิ 
คาถาบูชาพระพุทธชินราช 
คาถาเงินล้าน 
คาถามหาลาภ หลวงพ่อรวย 
คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 
คาถาบูชาพระสีวลี 
คาถาบูชาพระพิฆเนศ 
คาถาบูชาปู่ศรีสุทโธเพื่อขอทรัพย์ 
บทอธิษฐานขออโหสิกรรม 
แผ่เมตตาแก่ตนเอง 
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ 
บทอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล 
ทำวัตรเช้า 
ปุพพภาคนมการ 
พุทธาภิถุติ 
ธัมมาภิถุติ 
สังฆาภิถุติ 
รตนัตตยัปปณามคาถา 
ทำวัตรเย็น 
พุทธานุสสติ 
พุทธาภิคีติ 
ธัมมานุสสติ 
ธัมมาภิคีติ 
สังฆานุสสติ 
สังฆาภิคีติิ 

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 15 บาท

จำนวน

เล่มละ

100 เล่ม12 บาท
300 เล่ม11 บาท
500 เล่ม10 บาท
1,000 เล่ม9 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า