มหาจักรพรรดิ

เมตตาใหญ่

มหาจักรพรรดิ

คาถามหาเมตตาใหญ่

ราคา14 บาท
ขนาดสินค้า13.0 x 18.5  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า64  หน้า
บทสวดคาถามหาจักรพรรดิ
ปรับภพภูมิ
คาถามหาเมตตาใหญ่
แก้ไขเวรกรรม

เมตตาพรหมวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
๙ อานิสงส์ สวดมนต์ไหว้พระ-นั่งสมาธิ
อานิสงส์ ๑๑ ประการ ของการสวดมนต์บทนี้
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
ถวายพรพระ
พุทธชัยมงคลถาคา (คาถาพาหุงมหากาฯ)
บทมหากา หรือชัยปริตร
พระคาถาชินบัญชร
โพชฌังคะปะริตตัง
อะภะยะปะริตตัง
โมระปะริตตัง
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ (กำแพงมนต์)
มงคลจักรวาลน้อย
สัพพมงคลคาถา
คาถามหาจักรพรรดิ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
เมตตานิสังสสุตตปาฐะ (มหาเมตตาใหญ่)
อโหสิกรรมเปลี่ยนชีวิต

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 14 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ 12 บาท
200 เล่มๆ ละ 11 บาท
400 เล่มๆ ละ 10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า