พุทธพยากรณ์

และภัยพิบัติโลก

พุทธพยากรณ์

และภัยพิบัติโลก

ราคา16 บาท
ขนาดสินค้า14.5 x 21  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า40  หน้า
ภัยพิบัติโลก
ภัยจากดิน น้ำ ไฟ ลม
และคำทำนายของพระพุทธเจ้า
ผู้มีธรรมเท่านั้นจักหลุดพ้น
 • คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า
 • การเตรียมตัวรับมือภัยธรรมชาติฯ
 • ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นฯ
 • การเตรียมปัจจัยฯ
 • การดูแลตัวเองในช่วงวิกฤติ
 • การเตรียมจิตวิญญาณ
 • การดูแลแก่นแท้ยามมีภัย
 • ลางบอกเหตุก่อนเกิดภัยฯ
 • รายละเอียดของมหันตภัยฯ
 • ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ หมั่นทำความดี
 • เหตุที่เราทุกคนต้องมีธรรมะ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 16 บาท

พิมพ์รายชื่อเจ้าภาพได้ 40-50  รายชื่อ

จำนวน

ไม่พิมพ์ชื่อ

พิมพ์ชื่อ

100 เล่มๆ ละ13 บาท15 บาท
200 เล่มๆ ละ12 บาท14 บาท
300 เล่มๆ ละ11 บาท13 บาท
400 เล่มๆ ละ10 บาท12 บาท
500 เล่มๆ ละ9 บาท11 บาท
1,000 เล่มๆ ละ9 บาท10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า