นวมนต์

นวมนต์

ราคา18 บาท
ขนาดสินค้า14.5 x 21  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า56  หน้า

บทสวดมนต์ยอดมงคล
พระปริตร 12 ตำนาน 
พร้อมคาถาศักดิ์สิทธิ์
บทแผ่เมตตาและบทอุทิศบุญ

การทำสมาธิเบื้องต้นแบบง่ายๆ
อานิสงส์การสวดมนต์ ๙ มงคล
อานิสงส์ของการสวดมนต์
บทบูชาพระรัตนตรัย
บทกราบพระรัตนตรัย
คำอาราธนาศีล ๕
คำสมาทานศีล ๕
บทนมัสการพระพุทธเจ้า
บทขอขมาพระรัตนตรัย
บทไตรสรณคมน์
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
บทชุมนุมเทวดา
พุทธชัยมงคลคาถา
(บทมหากา ฯ หรือชัยปริตร)
บทนมการสิทธิคาถา (โย จักขุมา)
บทสัมพุทเธ
บทนโมการอัฏฐกคาถา
บทมงคลปริตร
บทรัตนปริตร (ย่อ)
บทกรณียเมตตปริตร
บทขันธปริตร
บทโมรปริตร
บทธชัคคปริตร (ย่อ)
บทวัฏฏกปริตร
บทอาฏานาฏิยปริตร
บทอังคุลิมาลปริตร
บทโพชฌังคปริตร
บทเทวตาอุยโยชนคาถา
บทบูชาสมเด็จโต
พระคาถาชินบัญชร
บทชินบัญชรย่อ
บทอภยปริตร
บทไหว้พระจุฬามณีเจดีย์
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาบูชาหลวงพ่อพระพุทธโสธร
คาถาพระเจ้า ๕ พระองค์
คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
คาถาบูชาหลวงพ่อพระใส
คาถาหลวงพ่อโอภาสี
คาถาหลวงปู่ศุข (พระครูวิมลคุณากร)
คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิง
คาถาบูชาพระศรีอริยเมตไตรย
คาถาตาข่ายเพชรพระพุทธเจ้า
คาถาบูชาพระสีวลี
คาถามหาลาภ (พระสีวลี)
คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด)
คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)
คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คาถาบูชาสมเด็จพระปิยมหาราช (ร ๕)
บทมงคลจักรวาลน้อย
บทบารมี ๓๐ ทัศ
คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
บทไหว้พระเจ้าสิบชาติ
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง
บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
บทแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกทั้ง ๔
บทแผ่ส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณ

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ 14 บาท
300 เล่มๆ ละ 13 บาท
500 เล่มๆ ละ 12 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า