คาถาศักดิ์สิทธิ์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

คาถาศักดิ์สิทธิ์

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

ราคา18 บาท
ขนาดสินค้า14.5 x 21  เซ็นติเมตร
กระดาษใช้พิมพ์ปอนด์
สีหมึกพิมพ์1  สี
จำนวนหน้า56  หน้า

รวมบทคาถาศักดิ์สิทธิ์
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระอาการวัตตสูตร

คำบูชาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า
ขอขมาพระรัตนตรัย 
ไตรสรณคมน์ 
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) 
พุทธชัยมงคลคาถา
ชัยปริตร (มหากาฯ) 
อิติปิโส เท่าอายุ + ๑
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
พระคาถาชินบัญชร
บทบารมี ๓๐ ทัศ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พระอาการวัตตสูตร
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
บทอธิษฐานอโหสิกรรมต่อกัน
บทกรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
บทอธิษฐานจิต

ต่ำกว่า 100 เล่ม ราคา 18 บาท

จำนวน

ราคา

100 เล่มๆ ละ14 บาท
300 เล่มๆ ละ13 บาท
500 เล่มๆ ละ12 บาท
1,000 เล่มๆ ละ10 บาท

 100 เล่มขึ้นไป

จัดส่งฟรี

ใส่รายชื่อฟรี 1 หน้า